B2B

Web Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) uyarınca

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 10.03.2018 tarihli Tebliği md. 4/2 uyarınca başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir; aksi halde başvuru hiç yapılmamış sayılır.

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak “ ÇAĞLAYANLAR OTOMOTİV TİC.ve SAN. A.Ş. / Osmangazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No:21 Sancaktepe /İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirketimize Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz. Zarfı elden teslim ederken dikkat edilecek husus olarak, Zarfın üzerine ”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Bunun yanı sıra noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak caglayanlarotomotiv@hs03.kep.tr elektronik posta adresine göndermeniz söz konusunda, dikkat edilecek husus olarak, E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Türkiye’yi Kapsayan Bayi Ağı

Tüm Türkiye’yi kapsayan bayi ağıyla gurur duyan firmamız iş ortaklığının yanında bir aile olmanın da verdiği gururu taşımaktadır.

Büyük Stok Gücü

Otomotiv, sanayi ve tarım sektörlerinde Türkiye'nin rulman ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş firmamız bu konuda güvenilirliği, büyük stok gücü ve hızlı tedarik kapasitesiyle kendisini sektöre kanıtlamıştır.
© 2017 Çağlayanlar. Tüm Hakları Saklıdır.

Arama